Elektroodpad

Pre recykláciu elektroodpadu je naša spoločnosť zapojená v kolektívnom systéme ELEKOS. Naši zákazníci nám môžu bezplatne odovzdať elektroodpad - svetelné zdroje a svietidlá na ktoré sa vzťahuje povinnosť recyklácie. Zberné miesta v rámci SR nájdete aj na stránkach www.elekos.sk