Platby

1. Dobierka

Platíte pri prevzatí tovaru vodičovi prepravnej spoločnosti, ktorý Vám vystaví doklad o zaplatení.

2. Prevodom

Platíte prevodným príkazom, na základe vystavenej faktúry, alebo predfaktúry. Pri úhrade je potrebné uviesť správny variabilný symbol.

Tovar bude odoslaný po pripísaní fakturovanej sumy na náš účet.

Číslo účtu 2563384553/0200 (VÚB - Všeobecná úverová banka)
IBAN SK57 0200 0000 0025 6338 4553
Variabilný symbol číslo faktúry

3. V hotovosti

Platíte v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na našej prevádzke v Bardejove, ul. Štefánikova 4082.