Kategórie

Domov

Ľavý banner

REKLAMÁCIE

PREVZATIE ZÁSIELKY

 1. Pri preberaní zásielky skontrolujte, či balík nie je viditeľne poškodený. Ak je balík poškodený s kuriérom spíšte škodový zápis. Ak je zjavné, že aj tovar vo vnútri balíka je poškodený, zásielku nepreberajte. Objednaný tovar Vám pošleme automatický ešte raz.
 2. Po doručení zásielky si skontrolujte dodaný tovar, či nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Doručenie poškodeného tovaru je možné reklamovať do 24 hodín od doručenia zásielky, zaslaním informácie mailom na adresu svietidla@svietidla-km.sk, následne Vás budeme informovať o ďalšom postupe.

ZÁRUČNÁ DOBA

 1. Záručná doba je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba na niektoré výrobky je obmedzená životnosťou, podľa parametrov uvedených na výrobku.
 2. Záručná doba začína plynúť v momente prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu vybavovania reklamácie.

VYBAVOVANIE REKLAMÁCIÍ

 1. Pre vybavenie reklamácie je potrebné doručiť reklamovaný tovar s dokladom o nákupe a popisom závady na adresu našej prevádzky:

  KM Slovakia, s.r.o.
  Štefánikova 4082
  085 01 Bardejov
 2. Reklamácia bude vybavená v lehote do 30 dní, opravou chybnej časti výrobku. Ak oprava nie je možná, bude reklamácia vybavená výmenou za nový výrobok. Ak reklamáciu nie je možné z nejakého dôvodu vybaviť budú Vám vrátené peniaze, prípadne Vám bude ponúknutá adekvátna náhrada. Reklamácie sa obvykle vybavujú bez zbytočného odkladu - obratom.
 3. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE

 1. Na mechanické poškodenia výrobku spôsobené zákazníkom alebo spätnou prepravou tovaru.
 2. Na reklamácie spôsobené neodbornou montážou, neodborným uvedením tovaru do prevádzky, ako aj pri neodbornej manipulácii s tovarom a na reklamácie zavinené kupujúcim v dôsledku používania tovaru v rozpore s návodom na použitie.
 3. Na štartovací balíček svetelných zdrojov, ktoré sú balené ako súčasť niektorých svietidiel. Tieto svetelné zdroje nie sú obsiahnuté v cene a nevzťahuje sa na ne záruku.
 4. Na poškodenia výrobku spôsobené živelnou pohromou.